V rámci nášho projektu, kde chceme ľudí vyzývať k zmysluplným činnostiam sme šťastní, že sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s neziskovou organizáciou Maják.

Naša spolupráca spočíva v tom, že kúpou každého jedného obrazu na www.leoneliart.sk spoločne prispejeme na dobrú vec, a to tým že z predaja každého obrazu bude 5% venovaných práve na podporu činnosti tejto organizácie.

Maják n.o. je prvé zariadenie rodinného typu pre hluchoslepú mládež na Slovensku, kde môžu takto postihnutí ľudia pokračovať vo svojom vzdelávaní, venovať sa svojím aktivitám, žiť plnohodnotný život s pomocou a odbornou starostlivosťou ich vychovávateľov.

Maják n.o. začal svoju prevádzku v januári 2007 a vkladá enormné úsilie do toho, aby ich klienti mali možnosť viesť zmysluplný život aj napriek ich hendikepu. Medzi aktivity organizácie môžeme spomenúť predovšetkým arteterapiu, kde ich učia technikám maľby, vytvárať mozaiky, rozvíjať motoriku, vnímať jemnosť a krásu umenia a predovšetkým zaintegrovať ich do okolitého sveta prostredníctvom rozvíjania vzťahu k umeniu. Dostáva sa im plnohodnotný vzdelávací a výchovný proces, ktorým sa učia vnímať a spoznávať náš svet, ktorý nevidia a nepočujú.

 

 

          

Používaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním cookie. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you Pokračovať to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close